Továbbképzési lehetőségek!

‹ Vissza a híreinkhez

Végzett Érzelmi intelligenciafejlesztő Kollégáinknak meghirdetjük szakmai továbbképzéseinket.

Azoknak, akik az Érzelmi intelligenciafejlesztő – Személyiségfejlesztő képzésen már megszerzett tudást még inkább elmélyíteni, a megtanult gyakorlati módszereket tovább fejleszteni, új ismereteket szerezni szeretnének, nekik a további fejlődés lehetőségére szeretnénk több módot, és alternatívát is biztosítani. 

Ennek érdekében két továbbképzést is tervezünk indítani az őszi félévtől, melyeken már végzett Érzelmi intelligenciafejlesztő szakemberként lesz lehetőség részt venni.

Jelentkezni lehet online, a "Képzéseink" menüpont alatt. Az új továbbképzések felülete 2020. szeptember 21-én (hétfő) 12.00 órától lesz elérhető, ettől az időponttól kezdődően lehet jelentkezni. Az online jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében fogadjuk a jelentkezéseket, a maximális csoportlétszám elérését követően a jelentkezés lehetősége megszűnik. Telefonon, e-mailben történő jelentkezéseket nem áll módunkban fogadni! A "Párkapcsolati segítő kompetenciáinak fejlesztése" megnevezésű képzés esetén, melyből hétvégi és hétközi csoport is indul, nincs lehetőség a mindkettőre való jelentkezésre! Kérünk mindenkit, mérlegelje, melyek a számára megfelelő időpontok, mert egy személytől "dupla" jelentkezést (hétvégi és hétközi csoportba is), nem tudunk fogadni, a 2. jelentkezést automatikusan töröljük. A képzési napok tervezett időpontjai továbbképzésenként megtalálhatók az Induló csoportok menüpont alatt. 

Minden végzett Kollégánkat nagy szeretettel várunk!

A TOVÁBBKÉPZÉSEK:

1. Párkapcsolati segítő kompetenciáinak fejlesztése – 200 óra (20 képzési nap – 1 év - külön hétvégi és hétközi csoport)

A képzés célja olyan módszerek átadása, amelyekkel a résztvevők hatékonyan tudnak segíteni maguknak és másoknak is párkapcsolatuk erősítésében, javításában, konfliktusaik megoldásában, a harmonikusabb együttélés megteremtésében. Célja továbbá, hogy mélyebben rálássanak azokra a tudattalan, mögöttes mozgatórugókra (transzgenerációs hatások, belső szülőképek, játszmák stb), amelyek befolyásolják a párkapcsolatok működését. Empátiájuk, toleranciájuk növelésével, a csoportban megszerzett tudás, megélt tapasztalatok segítségével támogassanak másokat a hatékony kommunikációs és konfliktuskezelési technikák tanításával. Emellett újszerű módszereket, eszközöket sajátítsanak el a résztvevők a társszerelem, vagyis az elköteleződés, az intimitás és a szenvedély erősítéséhez, a férfi női nemi szerepekből adódó különbözőségek elfogadásához, a szülő szerep és férfi-női kapcsolat sikeres összeegyeztetéséhez, a párkapcsolati válságok időbeni felismeréséhez, megoldásukhoz. A képzés részét képezi a már tanult egyéni személyiségfejlesztő módszerek specifikumainak elsajátítása párokkal végzett fejlesztő munkában.

Oktató: L. Stipkovits Erika

Tervezett kezdés: 2020. október - havonta egy vagy kettő (hétvégi) képzési nap

Képzési díj: 

- negyedéves fizetési ütemezést választva: 97.500.- Ft/negyedév 

- féléves fizetési ütemezés választása esetén: 195.000.- Ft/félév

- egy összegben: 390.000.- Ft/év


2. Személyiségfejlesztő tréner – 200 óra (20 képzési nap – 1 év) 

A képzés célja a tréneri, felnőttoktatói munka során felmerülő nehéz helyzetek kezelésére való felkészítés, a résztvevők ellenállásának hatékony leküzdéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése modern, hatékony és használható tréneri módszertan átadása, elsajátítása. Az 1 éves továbbképzés három fő részből áll:


A. A Résztvevőközpontú felnőttoktató képzés alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik intézményeknél, cégeknél vagy saját vállalkozásuk keretében szeretnének felnőttképzést folytatni, a felnőttképzés keretében felnőtteket oktatni, a felnőtt résztvevők igényeit és speciális jellegzetességeit figyelembe vevő módszerekkel. A képzés elvégzésével Résztvevőközpontú felnőttoktató szakmai végzettség szerezhető. A mostani Személyiségfejlesztő tréner képzési csomagunk részeként végzett Akadémiás hallgatóink eddigi tanulmányit figyelembe véve szabjuk rájuk a tananyagot, elmélyítve és tovább bővítve a már megszerzett tréneri, felnőttoktatói kompetenciákat, ismeretket, gyakorlatokat, 

Óraszám: 130 óra

Oktató: Matkovics István


B. Tréneri nehéz helyzetek kezelése: a résztvevők ellenállásának, indulatáttételeinek, tudattalan játszmáinak kezelésével kapcsolatos kompetenciák fejlesztése.

Célja a tréneri kompetenciák fejlesztése, megismerkedés a csoportdinamika mélyebb pszichológiai kérdéseivel; a nehéz, feszültséggel teli helyzetek, illetve a résztvevők tudattalan reakcióinak hatékony és tudatos kezelése (pl.: játszmák, rivalizálás, ellenállás, bűnbakképzés, tudattalan konfliktusok, passzív-agresszív viselkedés, kiközösítés, csoportelhagyás), valamint a csoportvezetői önismeret továbbfejlesztése a már megszokott, saját élményű tréninghelyzeteken keresztül.

Óraszám: 30 óra

Oktató: L. Stipkovits Erika


C. Szervezetállítás: Vállalati, szervezeti struktúrák nyilvánvaló és rejtett folyamatainak elemzése, a rá ható belső és külső tényezők vizsgálata a térben reprezentások segítségével. 

Óraszám: 40 óra

Oktató: Weisz Ildikó Szilvia


Tervezett kezdés: 2021. január - havonta egy vagy kettő (hétvégi) képzési nap

Képzési díj:   

- negyedéves fizetési ütemezést választva: 97.500.- Ft/negyedév 

- féléves fizetési ütemezés választása esetén: 195.000.- Ft/félév

- egy összegben: 390.000.- Ft/év

Széchenyi 2020