Ismét bejegyezték a szakmánkat!

‹ Vissza a híreinkhez

A szakképzés és felnőttképzés megújítása miatt új korszak köszönt a képzési piacra! De mi ebben az új rendszerben is engedélyeztettük szakmát adó képzésünket!

A korábbi engedélyünkről, a korábbi "B" körös engedélyezésről itt olvashat.


Magyarország Kormányának döntése alapján a szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyság-növekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

Ezt a rugalmasságot szolgálja többek között, hogy a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján indítható, programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig bárki javaslatot tehet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 17. § (1) bekezdése alapján. A programkövetelmények tartalmazzák tehát egyrészt a programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit, másrészt pedig a szakmai képzéshez kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett - képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását.

A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos mérföldkő a szakképesítésekhez tartozó új szemléletű programkövetelmények meghatározása, amelyek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek és a gazdaság igényeit tükrözik.

Ebbe a PK nyilvántartásba adott be iskolánk, a Személyiségfejlesztő Akadémia is engedélykérelmet, melynek eredményeként az ÉRZELMI INTELLIGENCIA FÓKUSZÚ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ megnevezésű szakképesítést az engedélyező Innovációs  és Technológiai Minisztérium elfogadta. 

Óriási büszkeség számunkra, hogy 2022. április eleje óta az L. Stipkovits Erika által kidolgozott, s az 5 éve sikeresen futó Érzelmi intelligenciafejlesztő - Személyiségfejlesztő képzés az új rendszerben (ami a régi OKJ-s rendszert is váltja majd) is önálló szakképesítés lett!