Jelentkezési és fizetési feltételek

Jelentkezés

Képzéseinkre jelentkezni a weboldalunkon, az adott képzés leírása alatt található on-line jelentkezési lap kitöltésével lehet. Ebben a képzésre Jelentkező megadja személyes adatait, elérhetőségeit, kiválasztja a képzés helyszínét, ahol tanulni szeretne. Továbbá rögzíti a költségviselő (amennyiben ő maga, akkor lehetősége van egy gombnyomással másolni adatait) nevét, címét és cég esetén adószámát, s kiválasztja a neki szimpatikus fizetési ütemezést. A Jelentkező által megadott adatok valódiságáért a Jelentkező, az adatok biztonságáért az Akadémia vállal teljes felelősséget, ez az adatvédelmi nyilatkozatban is rögzítésre került. A jelentkezés leadása után munkatársunk 48 órán belül felveszi a Jelentkezővel a kapcsolatot, küld egy pdf fájlt a jelentkezési lapjából, s tájékoztatást ad a továbbiakról (tudnivalók, felvételi eljárás stb).

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lap kitöltésével nem nyer automatikusan felvételt a Jelentkező a képzésre!


A felvételi eljárás díja

A felvételi eljárásról bővebben ITT olvashat. Az eljárás díja 15.000 Ft, melyet a felvételi megkezdésekor, a felvételi helyszínén, az ott kiállításra kerülő készpénzes számla ellenében kell megfizetni. A díj tartalmazza a jelentkező írásbeli és szóbeli vizsgáztatásának díját és a regisztrációs (rendszerbe kerülés, szerződés, szükséges dokumentumok stb.) költségeit is.


Fizetési feltételek

Fizetési kötelezettség (a felvételi eljárási díján kívül) a felnőttképzési szerződés megkötéséig nem keletkezik.

A felnőttképzési szerződés tartalmazza részletesen a Jelentkező, - megkötéstől Hallgató - jogait, kötelezettségeit s a képzés keretein belül számára teljesítésre kerülő képzési szolgáltatások listáját. Megkötését követően kerülnek majd kiállításra a képzés részvételi díjának részszámlái, a Hallgató által megadott költségviselő részére a választott (negyedévente vagy félévente) fizetési ütemezés szerint.

A szerződés ideje alatt, szerződésszerűen kiállított számlák ellenértékét a Hallgató köteles a szerződésében rögzített fizetési határidőkön belül az Akadémia számláján feltüntetett bankszámlájára banki átutalással, forintban megfizetni. A Hallgató befizetése akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az adott összeget számlavezető bankunk az Akadémia bankszámláján jóváírja. A számla kiegyenlítését az Akadémia három munkanapon belül a Hallgatói felületen visszaigazolja.

A Hallgató késedelmes fizetése esetén az Akadémia késedelmi kamatra jogosult. A kamat éves mértéke a mindenkori (a késedelemkor érvényes) Ptk. szerint kerül meghatározásra – a késedelemmel érintett összegre és a késedelmi időre vonatkoztatva. Amennyiben a Hallgató a meghatározott esedékességi időpontban, saját érdekkörében fennálló okból adódóan nem fizet, az Akadémia jogosult írásbeli felszólítás után 5 munkanappal az adott Hallgató részére a képzési szolgáltatások további teljesítését felfüggeszteni a tartozás maradéktalan kiegyenlítéséig.

A vizsgák (modulzáró vagy képzés végi záróvizsga) megkezdésének feltétele, hogy a Hallgatónak lejárt tartozása az Akadémiával szemben nem lehet.