‹ Vissza a képzésekhez

Személyiségfejlesztő tréner - továbbképzés

Továbbképzésünk „Résztvevőközpontú felnőttoktató” (E-001551/2017/B002) önálló szakmai végzettséggel és a Tréneri nehéz helyzetek kezelése és Szervezetállítás tanúsítványokkal zárul. A végzettek modern, hatékony és használható tréneri, csoport vezetői és szervezetállítási módszertant, eszköztárat sajátítanak el.

A képzés célja a tréneri, felnőttoktatói munka során felmerülő nehéz helyzetek kezelésére való felkészítés, a résztvevők ellenállásának hatékony leküzdéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése modern, hatékony és használható tréneri módszertan átadása, elsajátítása. Az 1 éves továbbképzés három fő részből áll:


A. A Résztvevőközpontú felnőttoktató képzés alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik intézményeknél, cégeknél vagy saját vállalkozásuk keretében szeretnének felnőttképzést folytatni, a felnőttképzés keretében felnőtteket oktatni, a felnőtt résztvevők igényeit és speciális jellegzetességeit figyelembe vevő módszerekkel. A képzés elvégzésével Résztvevőközpontú felnőttoktató szakmai végzettség szerezhető. A mostani Személyiségfejlesztő tréner képzési csomagunk részeként végzett Akadémiás hallgatóink eddigi tanulmányit figyelembe véve szabjuk rájuk a tananyagot, elmélyítve és tovább bővítve a már megszerzett tréneri, felnőttoktatói kompetenciákat, ismeretket, gyakorlatokat, 

Óraszám: 130 óra

Oktató: Matkovics István


B. Tréneri nehéz helyzetek kezelése: a résztvevők ellenállásának, indulatáttételeinek, tudattalan játszmáinak kezelésével kapcsolatos kompetenciák fejlesztése.

Célja a tréneri kompetenciák fejlesztése, megismerkedés a csoportdinamika mélyebb pszichológiai kérdéseivel; a nehéz, feszültséggel teli helyzetek, illetve a résztvevők tudattalan reakcióinak hatékony és tudatos kezelése (pl.: játszmák, rivalizálás, ellenállás, bűnbakképzés, tudattalan konfliktusok, passzív-agresszív viselkedés, kiközösítés, csoportelhagyás), valamint a csoportvezetői önismeret továbbfejlesztése a már megszokott, saját élményű tréninghelyzeteken keresztül.

Óraszám: 30 óra

Oktató: L. Stipkovits Erika


C. Szervezetállítás: Vállalati, szervezeti struktúrák nyilvánvaló és rejtett folyamatainak elemzése, a rá ható belső és külső tényezők vizsgálata a térben reprezentások segítségével. 

Óraszám: 40 óra

Oktató: Weisz Ildikó Szilvia


Bekapcsolódás feltétele: Érzelmi intelligenciafejlesztő tanúsítvány megléte.

Széchenyi 2020