‹ Vissza a képzésekhez

Személyiségfejlesztő terapeuta képzés - továbbképzés (hétvégi)

320 órás továbbképzés Érzelmi intelligencia fejlesztő, mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok számára.

A terápia szó jelentése: latin therapia (betegápolás), görög therapeia (gondozás, kezelés), legtöbb nyelvben therapeo (ápol, gondoz, segít), szankszkrit dher (támogat, tart).
A "terápia" szó tehát eredetileg a latinban gyógyítást jelentett, ma a kifejezés alatt a mentális terápiák (például művészetterápiák, stb.) a személyiség, a kapcsolatok fejlesztésén, a személyes problémák megoldásának segítésén, az életesemények feldolgozásán, a nem tudatosult lelki tartalmak megélésén és feldolgozásán, a változásokhoz szükséges lelki, szellemi és testi feltételek megteremtésén keresztüli támogatást, a folyamat alatti biztonságos tartást, annak szakértő módszereit értik.

Ki a személyiségfejlesztő terapeuta?

A személyiségfejlesztő kompetenciája: az egészséges személyiségek érzelmi intelligencia kompetenciáinak (önismeret, önmotiváció, érzelmek felismerése és kezelése, az empátia, a kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés) kiteljesítése, az egyén problémái megoldásának segítése, kapcsolatainak harmonizálása, a lelki  betegségek és mentális zavarok kialakulásának megelőzése. A személyiségfejlesztő terapeuta mindezeken túl képes a kellő énerővel rendelkező, ám traumatizált személyek korai hiányainak pótlására, a sérüléseik, maladaptív kötődésük szakszerű módszerekkel történő átírására, miközben a hatékony támogatást, a folyamat alatti biztonságos  tartást biztosítja. A kliens problémáinak megoldását segíti a lelki traumák szimbolikus kifejezésével, ezáltal biztosítja a traumához való hozzáférést, átdolgozást, a kreatív öngyógyítást, mint a kliens saját erőforrását (C.G.Jung), tehát a hatályos jogszabályoknak megfelelően nem végez orvosi, gyógyító tevékenységet. A lelki munka során főleg a szimbólumok segítségével jobban összeköti és nagyobb fokban a két agyi féltekét, célja, hogy kliense lehetőségeit vele együtt feltérképezze, és sérült funkciói helyreállítását segítse, így jobb intrapszichés és interperszonális integrációt tegyen lehetővé, azaz, hogy a kliensét ösztönözze saját életminősége jelentős javulásának előmozdítására.

A képzés célja:

A személyiségfejlesztő terapeutai attitűdjének fejlesztése, önismeretének mélyítése, pszichodinamikai, pszichopatológiai, fejlődéslélektani ismereteinek, személyiségfejlesztői módszer- és eszköztárának bővítése, a professzionálisabb fejlesztési folyamatkezelés elsajátítása, az ún. „alkotó ugrás” biztosítása.

A képzés tartalma (ráépül az „Érzelmi intelligencia fejlesztő – Személyiségfejlesztő” képzés tananyagára, különös tekintettel a képzés 5. moduljára):

 • A fejlesztési folyamat tudatosabb tervezése, irányítása.
 • A mélyebb pszichodinamikai ismeretek, a professzionális konceptualizálás.
 • Mélyebb, gyakorlatorientált fejlődéslélektani és pszichopatológiai ismeretek.
 • Traumafeldolgozás folyamata, fejlődési elakadások felismerése, átírása (módszerek, eszközök).
 • NLP hatékony módszerei, eszközei (amiket még nem tanultunk).
 • Szimbólumok sajátélményű megélése, pszichodinamikai elemzésük. A szimbólumok folyamatba illesztése, módszertana (jungi- és problémafókuszú szimbólumok).
 • Pozitív pszichológia fejlesztésben használható módszerei.
 • Újabb módszerek, eszközök: traumaérzékeny mindfullnes, meseterápiás elemek, pszichodráma elemek az egyéni személyiségfejlesztésben stb…
 • Egyéb szakmai „fortélyok” a hatékonyabb személyiségfejlesztés érdekében.
 • „Alkotói ugrás” elérése a személyiségfejlesztő személyiségében, az intuíció fejlesztése.
 • Önismeret (szimbólumok, módszerek sajátélményű megélése).

A képzés óraszáma: 320 óra (4 félév)

A képzés díja: 195.000.- Ft/félév

A képzés bemeneti feltételei:

 • „Érzelmi intelligencia fejlesztő – Személyiségfejlesztő” képzésen szerzett tanúsítvány, vagy pszichológus, illetve mentálhigiénés diploma
 • min. 100 óra igazolt önismeret
 • egyéb feltétel: szükség esetén a tanfolyamvezető javaslata szerint (a képzésen kívüli, de azzal párhuzamosan bonyolítandó) pszichoterápiás - vagy személyiségfejlesztő folyamatban való részvétel

A vizsgatevékenység megnevezése: a képzés zárásaként a tanultak alapján portfólió készítése és védése

A képzés vezető oktatója: L. Stipkovits Erika (klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, szupervízor). A képzésen való oktatásban kiválóan képzett vendégtanárok is részt vállalnak, akik mindannyian egy-egy terület mesterei.

A képzési csoportok indulásáról, a képzési napok időpontjáról az INDULÓ CSOPORTOK menüpont alatt tájékozódhat!