‹ Vissza a képzésekhez

Személyiségfejlesztő terapeuta képzés - továbbképzés (hétközi)

320 órás továbbképzés a 600 órás, „B” körös szakmai végzettséget szerzett „Érzelmi intelligencia fejlesztő-személyiségfejlesztő” szakemberek számára.

A terápia szó jelentése: latin therapia (betegápolás), görög therapeia (gondozás, kezelés), legtöbb nyelvben therapeo (ápol, gondoz, segít), szankszkrit dher (támogat, tart). A "terápia" szó tehát eredetileg a latinban gyógyítást jelentett, ma a kifejezés alatt a mentális terápiák (például művészetterápiák, stb.) a személyiség, a kapcsolatok fejlesztésén, a személyes problémák megoldásának segítésén, az életesemények feldolgozásán, a nem tudatosult lelki tartalmak megélésén és feldolgozásán, a változásokhoz szükséges lelki, szellemi és testi feltételek megteremtésén keresztüli támogatást, a folyamat alatti biztonságos tartást, annak szakértő módszereit értik. Ki a személyiségfejlesztő terapeuta?


A személyiségfejlesztő kompetenciája: az egészséges személyiségek érzelmi intelligencia kompetenciáinak (önismeret, önmotiváció, érzelmek felismerése és kezelése, az empátia, a kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés) kiteljesítése, ezzel az egyén problémái megoldásának segítése, kapcsolatainak harmonizálása, a lelki betegségek és mentális zavarok kialakulásának megelőzése.


A személyiségfejlesztő terapeuta az érzelmi intelligencia kompetenciák fejlesztésén túl képes az érett személyiséggel rendelkező kliensek önismeretének, önreflexiójának, elmetudatosságának fejlesztésére, a természetes és akcidentális krízishelyzeteik szakszerű módszerekkel történő megoldására, a nem tudatosult lelki tartalmaik megélésének és feldolgozásának segítésére, miközben a hatékony támogatást biztosítja, a folyamat alatti biztonságos kapcsolódást, a mély intimitást tapasztalati úton „tanítja”. A kliensei életvezetési problémáinak megoldását segíti, azok szimbolikus kifejezésével, biztosítja a problémás reakciók okaihoz való hozzáférést, és azok szakszerű átdolgozását. Serkenti a személyiség további érését, a kreatív „öngyógyítást”, mint a kliensei saját erőforrását (C.G.Jung), fejleszti a saját teremtő kreativitásukat, spontenaitásukat, önazonosságukat, vitalitásukat, a reziliencia képességét, és segíti az ezeket gátló tényezők felismerését. Tehát a hatályos jogszabályoknak megfelelően nem végez orvosi, gyógyító tevékenységet, szigorúan betartja a kompetenciahatárait. A lelki munka során főleg a szimbólumok, az analógiás gondolkodás, az elmetudatosság fejlesztésével, valamint színes és hatékony módszerek segítségével jobban és nagyobb fokban köti össze a két (értő és érző) agyi félteke működését. Nem csupán technikákat alkalmaz, hanem egy olyan komplex személyiségfejlesztő rendszert, ami átláthatóbbá, értelmezhetővé teszi a kliensek számára saját belső működésüket, a személyiségük struktúráját, és a hozott problémájuk gyökerét, családi és transzgenerációs mintázataikat, egyben megmutatja az önismerethez, az önreflexió, az önelfogadás, az önbecsülés javításához, a belső erőforrásai mobilizálásához, a személyiségfejlődéshez szükséges lehetőségeket és utakat, miközben folyamatosan betartja saját kompetenciájának határait.

A személyiségfejlesztő terapeuta célja, hogy kliense lehetőségeit, erőforrásait, karaktererősségeit vele együtt feltérképezze, és a hiányos megküzdési funkcióinak helyreállítását segítse, javítsa stresszkezelését, megelőzze kiégését, inspirálja kliense természetes és akcidentális krízishelyzeteinek, életvezetési, kapcsolati problémáinak megoldását, személyisége érését, önismeretének, önreflexiójának, érzelmi intelligencia egyéni és társas kompetenciáinak professzionális fejlődését. Így jobb intrapszichés és interperszonális integrációt tegyen lehetővé, azaz, hogy a kliensét ösztönözze saját életminősége jelentős javulásának előmozdítására.
A képzés célja:

A személyiségfejlesztő terapeutai attitűdjének fejlesztése, önismeretének további mélyítése, pszichodinamikai, pszichopatológiai, fejlődéslélektani ismereteinek, személyiségfejlesztői módszer- és eszköztárának bővítése, a professzionálisabb fejlesztési folyamatkezelés elsajátítása, az ún. „alkotó ugrás” biztosítása.A képzés tartalma A képzés tartalma (ráépül a 600 órás „Érzelmi intelligencia fejlesztő – Személyiségfejlesztő” B körös engedélyezett szakmai végzettséget adó képzés tananyagára, különös tekintettel „az egyéni fejlesztés módszereiről” szóló 150 órás tananyagegységre):

 • A személyiségfejlesztő terapeuta jellemzői, attitűdjei, kompetenciái. 
 • A személyiségfejlesztő folyamat tudatosabb tervezése, hatékony irányítása - eredmények, buktatók, nehézségek, kompetenciahatárok. 
 • A mélyebb pszichodinamikai ismeretek, a családi és transzgenerációs mintázatok, a professzionális konceptualizálás. 
 • Az alapképzésnél mélyebb, gyakorlatorientált fejlődéslélektani, személyiséglélektani és pszichopatológiai ismeretek. 
 • A személyiségfejlődési elakadások felismerése, átírása (módszerek, eszközök, kompetenciahatárok). 
 • A traumák fogalma, osztályozása, jellemzői. A traumafeldolgozás sajátosságai, folyamata, nehézségei. A toleranciaablak növelésének lehetőségei. Kompetenciahatárok. 
 • Szimbólumok sajátélményű megélése, pszichodinamikai elemzésük. A szimbólumok folyamatba illesztése, módszertana (jungi- és problémafókuszú szimbólumok használata érett személyiségek önismeretének, önreflexiójának, személyiségének fejlesztésére). 
 • Pozitív pszichológia fejlesztésben használható módszerei. A flow élmény megélése, a karaktererősségek, a reziliencia fejlesztése. 
 • Az NLP további hatékony módszerei, eszközei (amiket az alapképzésben még nem tanultunk). 
 • Az elmetudatosság, használhatósága a személyiségfejlesztésben. 
 • A Kincsestár bővítése - újabb megközelítések, módszerek, eszközök: elmetudatosság módszerei, relaxáció, imagináció, mindfullnes, egyéni személyiségfejlesztés mesével, zenével, dramatikus elemekkel, tréningmódszerek egyéni alkalmazásával stb… 
 • Egyéb szakmai „fortélyok” a hatékonyabb személyiségfejlesztés érdekében. 
 • „Alkotói ugrás” elérése a személyiségfejlesztő terapeuta személyiségében, az intuíció, a kapcsolódás képességének, intimitásának fejlesztése. 
 • Önismeret (szimbólumok, módszerek sajátélményű megélése). 


A képzés óraszáma: 320 óra (4 félév)A képzés díja: 195.000.- Ft/félévA képzés bemeneti feltételei:

 • A 600 órás „Érzelmi intelligencia fejlesztő – Személyiségfejlesztő” B körös engedélyezett szakmai végzettséget adó képzésen szerzett tanúsítvány.
 • Minimum 100 óra igazolt önismeret.
 • Személyiségfejlesztőként kliensekkel szerzett személyiségfejlesztői tapasztalat.
 • Szupervíziós folyamatban való részvétel.
 • Egyéb feltétel: szükség esetén a tanfolyamvezető javaslata szerint (a képzésen kívüli, de azzal párhuzamosan bonyolítandó) pszichoterápiás - vagy személyiségfejlesztő folyamatban való egyéni részvétel.A vizsgatevékenység megnevezése: 

 • Aktív részvétel a szakirodalom feldolgozásában. 
 • Folyamatos személyiségfejlesztő esetbemutatások. 
 • Minden képzési alkalom után önreflexív összegzés készítése a megélt sajátélményekről. 
 • A képzés zárásaként a tanultak alapján portfólió készítése és védése. A képzés vezető oktatója: L. Stipkovits Erika (klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, szupervízor, szakíró). A képzésen való oktatásban kiválóan képzett vendégtanárok is részt vállalnak, akik mindannyian egy-egy terület mesterei.A képzési csoportok indulásáról, a képzési napok időpontjáról az INDULÓ CSOPORTOK  menüpont alatt tájékozódhat!