‹ Vissza az oktatókhoz

Bölcs Diána

gyógypedagógus, szociálpedagógus, coach, komplex mozgásterápiás fejlesztő

Az Összehangoló Központ vezetője, a Személyiségfejlesztő Akadémia meghívott oktatója vagyok. Gyógypedagógus, szociálpedagógus, kineziológus – természetgyógyász, business és life coach, komplex mozgásterápiás fejlesztő.

2015-től működtetem saját vállalkozásként Győrben az Összehangoló Központot, amely számomra az önmagunkba vetett hitet, a bennünk lévő megoldásokat, a „van választás” lehetőségét szimbolizálja. Egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat vezetek gyermekeknek, ahol játékos mozgásformákon keresztül, különböző módszerek ötvözésével támogatom a gyermekeket a bennük rejlő lehetőségek kibontakozásában, segítséget kapnak az érzelmi stressz oldásában. Több éves tapasztalattal rendelkezem felnőttek kezelésében is, az utóbbi években a magánéleti és munkahelyi témákon belül az életközép krízis, illetve a válás – különválás utáni újrakezdés területére specializálódtam.

Nagy örömmel tölt el, hogy a mindennapjaim során olyan tevékenységeket végzek, amellyel segítséget nyújtok a hozzám fordulóknak és közben én magam is folyamatosan fejlődök.

Mindig is nagy figyelemmel, érdeklődéssel fordultam a gyermekek, felnőttek felé, így már korán körvonalazódott bennem, hogy hivatásomnak segítő szakmát válasszak. Győrben, az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán szereztem szociálpedagógus, majd gyógypedagógus – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanári végzettséget. Kezdetben oktatásszervezőként dolgoztam a főiskola Gyógypedagógia Tanszékén, később a másoddiploma megszerzésével oktatói feladatokat is elláttam: képességfejlesztési tantárgyak oktatását, vizsgáztatást. Nagyon szerettem az oktatást, a hallgatókkal való közös munkát, azonban egy tengerentúli lehetőség más irányba terelte az addigi életemet.

Az Amerikai Egyesült Államokba, Alabama államba költöztem, ahol önkéntesként jótékonysági programokban koordinátori feladatokat láttam el. A kint töltött évek alatt sokat formálódott a személyiségem, tágult a látóterem, elmélyült az emberek, életutak iránt érdeklődésem, megerősödött bennem a különbözőségek tisztelete. 

Úgy gondolom, hogy a segítő tevékenységet vállaló életének fontos része a saját világának, működéseinek megismerése, a külső-belső egyensúlyának megteremtése, ezért a különböző tanfolyamok, képzések mellett sok időt fordítottam az önismeretre, a saját személyiségem fejlesztésére. Hiszem, hogy a fejlődés, változás egy életen át tartó folyamat, így a mai napig járok önismereti csoportba, szupervízióba, folyamatosan képzem magam.

Kislányom születése, az anyaság új színt hozott az életembe, gyermekem személyében életem legkülönlegesebb tanítója érkezett meg. Vele való kapcsolatom tükrében láttam meg legtisztábban önmagam, általa teszem fel a legtöbb kérdést önmagamról. Egymást tanítjuk, egymástól tanulunk.

2013-tól a győri Nyitott Tanulási Központ vezetőjeként dolgoztam a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet projektjében, ahol felnőtteknek segítettem tanulási életútjuk tervezésben, személyiségük fejlesztésében. A programban számos tréninget, önismereti csoportot vezettem.

Pályám során tapasztalatot szereztem a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztését célzó programok területen is. Tananyagfejlesztőként, szakértőként, kompetenciafejlesztő trénerként vettem részt hazai és külföldi projektben. Így volt szerencsém együtt dolgozni a svájci SVEB, a norvég VOX, és a spanyol ACEFIR szervezetekkel is. Folytatva a közös munkát, együttműködést, jelenleg is több hazai projektben látok el mentori, tréneri, szakértői feladatokat.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egyike lehetek a Személyiségfejlesztő Akadémia oktatóinak, bízom benne, hogy személyiségemmel és szaktudásommal hozzá tudok járulni a képzések sikerességéhez, célkitűzéseihez, a résztvevők személyes fejlődéséhez.