Horváthné Ráb Orsolya

HR-es, Coach, Vállalkozó, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

Személyügyi munkatársként és coachként megtapasztaltam, hogy vannak olyan nehézségek és problémák az emberek életében, amivel az eddigi tanulmányaimmal (diploma, OKJ-s képzések, továbbképzések, tréningek) nem tudok - elég jól - mit kezdeni. Tapasztalataim állami szférában, magánszférában, multinacionális cégnél, magánvállalkozóként egyaránt kevésnek bizonyultak olyan kihívások esetében, amikor már nem elég a felületen kapirgálni. Nem lehet „tanácsolgatni okos dolgokat”, mert azt csak így nem tudja megcsinálni a kliens. (Miért is kellene neki?!) Szerettem volna mélyebben látni, hogy mi mozgatja az embert, hogy felelősséggel jól tudjak segíteni neki.

A célom az volt, hogy a tudásomat szélesítsem, de ennél sokkal-sokkal többet kaptam az Akadémián. Mindenekelőtt a saját életem alakulását illetően. Önismereti csoporttal kezdtem, majd beiratkoztam az érzelmi intelligencia fejlesztő-személyiségfejlesztő hároméves képzésre is.

Ma, végzett fejlesztőként úgy fogalmazok, hogy enélkül a képzés nélkül én személyesen nem lennék az az ember, aki ma vagyok. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elköteleződtem. Mit kaptam? Felsorolni is nehéz: mélyebb önismeretet, és ezáltal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb életet; olyan szakmai tudást és eszközöket, amik nélkül -ma már így látom-nem is szabadna emberekkel foglalkozni; sokféle megtapasztalást, gyakorlatot, mély és életre szóló élményeket. Tanáraimtól elfogadást, odafigyelést, példamutatást emberségből, illetve mérhetetlen sok tudást, amit önzetlenül adtak át nekünk, a vele járó AHA élményekkel együtt. Hálásan köszönöm!!! Élvezem az élethosszig tartó önismereti utat, amire a segítségükkel ráléphettem 2018-ban.


Zilahi Tímea

Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő, Párkapcsolati segítő

Hallgatóként:

A Személyiségfejlesztő Akadémia hallgatójaként azoknak ajánlom ezt a szakmai végezettséget adó gyakorlatorientált továbbképzést, akik fejlődni szeretnének személyiségükben, és van bátorságuk fejest ugrani az önismeret ingoványos világába, vagy a munkájuk során szükségük van pszichológiai alapismeretek alkalmazására. Minden hónapban várakozással teli örömmel veszek részt a konzultációkon, melyek során kiváló szakemberek vezetésével az elméleti megalapozást mindig csoportokban végzett, izgalmas és érdekes feladatok színesítik. Az önismeret a képzésen magas óraszámban van jelen. A foglalkozásokon L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus és Weisz Ildikó családállító terapeuták vezetésével az erősségeink, gyengeségeink személyes felismerése útján újjá építhetjük régi önmagunkat. Számos technika, a teljesség igénye nélkül ezek az imagináció, a Hellinger-féle családállítás és a pszichodráma, elsajátítása történik az érzelmi intelligencia fejlesztésének megvalósítása érdekében. Néha sírással, máskor nevetéssel, mindig mély őszinte megélésekkel haladunk önmagunk megismerése és a körülöttünk élő emberek viselkedésének megértése felé. Az embereket segítő, vezetői készségeket és módszereket a kooperatív tanulás területén Kövecsesné dr. Gősi Viktóriától és Bölcs Diánától, a mediáció ismereteit Licskai Gergőtől és Matkovics Istvántól sajátítjuk el. Az akadémián eddig megszerzett tudásomat már most hasznosítani tudom a munkámban és a magánéletemben is. Tanulmányaim segítenek családtagjaim, kollégáim mélyebb megértésében, a nehéz helyzetek türelemmel, elfogadással és szeretettel való kezelésében.


Végzett személyiségfejlesztőként:

Az Akadémia hároméves alapképzésének elvégzésével, az érzelmi intelligenciafejlesztő és személyiségfejlesztő szakképesítés megszerzésén túl, pszichém pozitív változásával is gazdagodtam. Sikerült a külvilágba kivetülő, valójában bennem lévő konfliktusokra fényt deríteni, változtatni berögzött kommunikációs szokásaimon és kötődési mintázataimon. A magamon végzett munka és a megszerzett tapasztalatok hatására csökkentek az összeütközések a környezetemben élőkkel, megjelentek az előre vivő változások a mindennapokban is. Meglévő ismereteimet az alaptanfolyamra ráépülő, párkapcsolati továbbképzéssel tovább bővítettem. Mindazoknak ajánlom ennek elvégzését, akik jelenlegi konfliktusaik dinamikáit szeretnék jobban megérteni, javítani élethelyzetükön és szívesen segítenének másoknak is ugyanebben. A tanfolyam gyakorlatait alkalmazva a párommal mélyült az érzelmi intimitás. A társam elfogadása, megértése egy magasabb, igazabb szintre került, csökkentek a játszmáink.  Hálás vagyok tanáraimnak, akik kiváló szakértelemmel, mély empátiával és szeretettel segítették a magam és hallgató társaim önismereti folyamatait, érzelmi intelligenciánk fejlődését, elméleti és gyakorlati tudásunk bővülését.

Király Ágnes

Business és Excecutive Coach, Tanácsadó tréner

Én annyira biztos voltam abban, hogy ezt akarom tanulni. Ezt, amit itt lehet: a tudatos önazonosság, az érzelmi intelligencia fejlesztését. Azért, hogy figyelmeztetni tudjuk magunkat :

„milyen iszonyú kényszerpályára kerülhet bennünk a lélek, ha önazonosságunkat feladjuk, és bábuvá – akárki, akármi bábuivá – változunk."

Részlet Ibsen: Babaház (Nóra) – Stúdió K, rend. Jeles András


...de nem volt hozzá iskola.


Pontosan ilyen iskolát képzeletem el, mint A Személyiségfejlesztő Akadémia! Itt mindezt megtanulhatjuk!


Hálás vagyok , hogy kitalálták a jövőt jobbá teremtő iskolát és hogy ennek részese lehetek.


dr. Hun Eszter

Ügyvéd, Mediátor, Business coach, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

Hallgatóként:

Látom s érzem, hogy mennyire sokat jelent az, ha őszinték tudunk lenni önmagunkhoz, és ezt meg merjük mutatni másoknak is. Mindenki tanul egymástól, egymás tapasztalásaiból, elakadásaiból. Fantasztikus dolog, amikor a szemed előtt zajlik - egy-egy hozzáértő és odaillő szó, vagy jól irányzott, empátiával elhangzó mondat által – a gondosan felépített, védelmet, és elbújást színlelő kőfal leomlása. Szinte hallod a kőtenger morajlását. De nem maradsz védtelen, mert önmagadban erősödsz, fejlődsz, belülről kifelé, friss rálátással, félelem nélkül, nagyobb elfogadással. Az Akadémia gyakorlatorientált, magas színvonalú elméleti képzése mellett, ezekkel a mély tapasztalatokkal gazdagodtam, leginkább az oktatóink professzionális hozzáértése, és a többiek nyitottsága által.


Végzett személyiségfejlesztőként:

Korábbi soraimban az akadémiai élményeimet fejtettem ki, ezért most azt köszönöm, hogy a három év nemcsak egy képzés volt, hanem egy szakma, egy hivatásra felkészítés, ami perspektívát ad. Bemutatom, hogyan hasznosítom a tudást, az élményeket, amit az akadémián szereztem, hogyan haladok előre.
Büszkeséggel tölt el, hogy az Akadémia első évfolyamán végeztem.
Főként azért, mert készen álltam a fejlődésre, és arra, hogy a megszerzett tudással és tapasztalattal másoknak is segítsek. A képesítés birtokában saját irodát nyitottam, ahol egyéni fejlesztéseket viszek, és jól integráltam az érzelmi intelligenciát életem minden területén.
Egyre jobban látom, mennyire nagy szükség van a személyes kapcsolódásra, arra, hogy meghallgassam és támogassam a kliensemet, hogy átgondolja az életét, rálásson működéseire, hogy épp miben van, és hogyan jut előre. Mindenen túl a legjobb érzés, hogy én is töltekezem minden egyes ülésből, így nem csak a munkám, hanem a hobbim is egyben.

Molnárné Nyikes Linda

Marketing koordinátor, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

Elsősorban saját önismeretem mélyítése és a személyiségem átstrukturálása volt a fő célom az „Érzelmi Intelligencia fejlesztő- Személyiségfejlesztő” képzésen való részvétellel.  Nem telt el sok idő és már is éreztem, hogy az Akadémia elhivatottsága valóban az érték oktatása. Újra és újra ráeszméltem mennyire jól és profi mód van összerakva a tananyag, érintve minden olyan fontos területet, ami az erős és stabil alapok elsajátításához szükséges, amivel aztán biztonsággal lehet tovább építkezni.

A Személyiségfejlesztő Akadémia nem egy referencia a tanulmányok között, hanem egy igen komoly érték alapú tudás, melyet örökül kaptunk szakmailag elismert oktatóinktól. Egy olyan kötelék, amely alapjaiban változtatja meg az embert. Ezt a köteléket az élet bármely területén sikeresen tudjuk hasznosítani, amiről bátran állíthatom, hogy lehetőséget tud teremteni egy érzelmileg teljesebb, őszintébb életre önmagunkra és a környezetünkre nézve is. S az akadémia küldetéséről tesz tanú bizonyosságot, hogy a végzettek kezét sem engedi el, személyiségfejlesztői munkásságukat további képzésekkel, folyamatos szupervízióval segíti tovább, s összetartja a szakembereket a Személyiségfejlesztők Országos Egyesületének keretében.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése, az akadémia csapata világra tett hatását a keresztény hitvallás magvető példázatáról tudom szemléltetni: „Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.”


Belléncs Ildikó

Könnyűipari mérnök, befektetési tanácsadó, 3 gyermekes anyuka

Szeretem a biztonságot, ezért, és a rohamosan változó világ kihívásaira reagálva több területen is tanultam már. Legutoljára L. Stipkovits Erika vezette Személyiségfejlődés és pszichopatológia I.-II.-III. tanfolyamot végeztem el, melyen csupa hasznos és gyakorlati tudást és tapasztalatot kaptam. Ezeket otthon és a munkahelyi, ill. emberi kapcsolataimban is tudom hasznosítani. Itt, a tanfolyamon jöttem rá, illetve a 3 különböző korú gyermekemmel megélt kudarcok és sikerélmények sarkalltak arra, hogy ezt az utat folytatnom kell. Ezért jelentkeztem az Akadémiára, mely ugyan nagy nehézségek árán, de hatalmas élményeket nyújt mind emberi - új, és az eddigieknél sokkal mélyebb baráti – kapcsolatokban, mind szakmailag egyaránt. Nagy reményekkel és tervekkel kezdtem neki az újabb tanulásnak, mert nap, mint nap tapasztalom, hogy mennyire nagy szükség van az érzelmi intelligencia fejlesztésére a gyermekek, az iskola és a felnőtt kapcsolatok területén is. Itt, az Akadémián olyan belső utat járhatunk be, amely elengedhetetlen alapfeltétele annak, hogy másokon tudjunk segíteni. Olyan szakmai gyakorlatalapú tudást kapunk, ami sokkal színesebbé és elérhetőbbé teszi ezt a területet. A tanáraink pedig nagyszerű, csupaszív és magas szaktudással rendelkező EMBEREK. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, a legjobb helyen vagyok.

Kiss Bernadett

Óvodapedagógus, művelődésszervező

Ismerek valakit, aki bennem lakik, akivel én sohasem beszélgettem, ... zavarban vagyok miatta, ...de nem szeretném, ha velem azonosítanák..."- írta Karinthy Frigyes „Én és Énke" című esszéjében. Ez a felismerés, egy új kezdet az önismeret kapujában. Az önismeret egy hosszú út, mely a viselkedésünket meghatározó lelki folyamatainkat feltárja, és elfogadhatóvá teszi a családi rendszerünk és saját életünk történéseit, traumáit, érzelmi hiányait. Az önismereti utam során megerősödött bennem, hogy megfelelő képesítéssel segítsem - magam után - a lélekvesztő hidakon állókat. Ekkor találtam rá a neves szakemberek által létrehozott Személyiségfejlesztő Akadémia Érzelmi intelligenciafejlesztő - Személyiségfejlesztő képzésére. Örülök, hogy hallgatóként részese lehetek ennek az egységnek, az izgalmas foglalkozások után mindig nagy érdeklődéssel várom a következőket. Méltó példa, ahogy az akadémia oktatói irányt mutatnak emberileg, szakmailag, és segítséget adnak saját lelki fejlődésünkhöz. A kiváló módszertani felépítés eljuttat minket ahhoz, hogy a saját, és mások érzelmeinek felismerésében, fejlesztésében jártassá váljunk. Így a Személyiségfejlesztő Akadémia 3 éves képzése segítség azoknak, akik kutatják, keresik az önmagukhoz vezető utat, szeretnék elsajátítani azt az elméleti és gyakorlati tudást, mellyel segítő személyiségfejlesztőkké válhatnak.

Kosányi Zsoldos Mária

Matematika-biológia szakos tanár, Zumba-oktató, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő, Párkapcsolati segítő

Hallgatóként:

2016. nyarán vettem részt életem első csoportos családállításán, Weisz Ildikó vezetésével. Óriási hatással volt rám, lassan kezdtem az egész múltamat átértékelni, és bizakodóan tekinteni a jövőbe, tehát érezhetően változni kezdett az életem. Aztán jelentkeztem a Személyiségfejlesztő Akadémiára, s már a vizsgára való felkészülést is élveztem, könnyek között olvastam L. Stipkovits Erika könyveiben leírt eseteket, és szinte mindegyikben éreztem valami utalást a saját elakadásaimra, miközben a szerző személyisége, stílusa, szakmai tudása, emberszeretete már akkor is magával ragadott.

S most itt vagyok, vége az akadémián az első félévnek! Minden várakozásomat felülmúlta az, amit eddig kaptam: TANÁROKAT, akik személyiségükkel, szakmai felkészültségükkel, tapasztalatukkal és nem utolsó sorban emberségükkel kísérnek, vezetnek minket az önismeret és a személyiségfejlődés, a szakmai ismeretek elsajátításának izgalmas, csodálatos útján.

Emellett egy KÖZÖSSÉGET! Igen, csupa nagybetűvel! Közösséget, amelyben mindegyikünknek helye van, miközben rengeteget tanulunk egymástól, egymás által. Elsősorban önmagunkról, elfogadásról, türelemről, szeretetről. Ugyanakkor szakmai szempontból is gyümölcsöző ez a sokféleség: rengeteg eredeti ötlettel, meglátással, tapasztalattal gazdagítjuk egymást. Ez számomra egy igazi "örömtanulás"'!

Ha egy mondatban kellene összefoglalnom, hogy miért jó nekem az akadémia, azt mondanám:

Egyre jobban megtapasztalom, hogy a helyemen vagyok, jó, hogy vagyok, és hatékony vagyok!

Köszönöm, hogy megálmodtátok és életre hívtátok az AKADÉMIÁT!


Végzett személyiségfejlesztőként:

Nagyon nehéz néhány mondatban összefoglalni mindazt a változást, amit a Személyiségfejlesztő Akadémia kezdete óta megtapasztaltam az életemben.
2020-ban végeztem, és azonnal jelentkeztem  L. Stipkovits Erika által vezetett szupervíziós csoportba, valamint a Párkapcsolat segítő továbbképzésre.
Akkor is azt gondoltam, most pedig már szilárd meggyőződésemmé vált, hogy felelősen csak is a szupervízió mellett tudom a fejlesztői munkámat végezni. Szakmailag és személyiségemben is nagyon sokat fejlődtem, aminek a gyümölcsét mind a munkámban és a magánéletemben is napról napra megtapasztalom.
A szupervízió mellett a Párkapcsolati segítő képzés volt a másik mérföldkő az életemben, ahol nem csak új módszereket tanulhattam, mélyíthettem és csiszolhattam a megszerzett tudásomat,  hanem egy komoly önismereti folyamat hullámvasútján is végigmentem.
Mélyebben megérthettem a párkapcsolatok  - beleértve a magamét is- dinamikáját, a két ember közötti mozgatórugókat.
A tapasztalataimat összegezve szeretettel  ajánlom  az Akadémia képzéseit mindenkinek, aki nem csak elméletben szeretne gazdagodni, hanem használható tudást szerezne- és elég bátor  és nyitott arra, hogy ezt a tudást és tapasztalatot a saját bőrén is megtapasztalja.

Tóth Krisztina

Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

A hároméves Érzelmi intelligencia-és személyiségfejlesztő képzést végeztem el a Személyiségfejlesztő Akadémián. Az elején soknak tűnt a három év. A végén bántam, hogy a képzés nem négyéves. Mindenkinek ajánlom az Akadémiát, aki szeretne tudatosan rálátni az élete mozgatórugóira, legyenek azok érzések, gondolatok vagy transzgenerációs minták. A tanárainkkal jó volt együttműködni, nagy elfogadással és empátiával viszonyultak a csoportunkhoz. A megmérettetések minden évben másfajták voltak, ugyanakkor a tanáraink segítségére, támogatására, időnként kíméletlen őszinteségére mindig számíthattunk. A sikeres vizsga után, kezemben az államilag elismert, akkreditált képzésről szóló tanúsítvánnyal egy másfajta segítői lehetőség került elérhető közelségbe. A kompetencia körről szóló részletes tanulmányok, a folyamatos szupervízió, az érdekképviseleti szervezet jelenléte, és a ráépített továbbképzések biztosítják a munkához szükséges hátteret, ami biztonságot, odatartozást és további fejlődést is jelent számunkra.

Ebben a három évben nőtt az önismeretem, rálátok a családomban lévő minták ismétlődéseire, három generációra visszamenőleg. A családfámmal való munka hozott egy odatartozás érzést, mint amikor nekidőlök a fa törzsének és az megtart. Az Akadémián tanultam meg, hogyha már az élet citromot dobott, a félig teli pohár víz segítségével, hogyan tudok belőle limonádét csinálni.


Berki Judit

Referens, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

A képzés ideje alatt elsajátított tudást nem csak a magánéletemben, hanem a munkahelyemen is nap mint nap kamatoztatom.

Hálás vagyok a tanáraimnak, hogy hozzásegítettek egy olyan perspektíva kialakításához, amely közelebb visz nem csak embertársaimhoz, de önmagamhoz is.

Megismerhettem azokat a soha el nem évülő törvényszerűségeket, törvényeket, melyeket szem előtt tartva könnyebb lehet az életünk. Noha már számos posztgraduális képzést elvégeztem, a legkifizetődőbb befektetés a Személyiségfejlesztő Akadémiára való beiratkozásom volt.


dr. Halada Klára

Gyermekorvos, homeopata, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

Hallgatóként:

Kapuvári gyermekorvosi praxisomban  több alkalommal kértem és kaptam szakmai segítséget Erikától pácienseim érdekében, hiszen a testi egészség nem választható el a lelki egészségtől. A holisztikus  orvoslás alapja, hogy egységben látja az embert, az egészség feltétele a testi-lelki egyensúly és harmónia. Hálásan köszönöm Erika szakmai és baráti támogatását.

A kapuvári EFI rendezésében 2017-ben kommunikációs tréning keretében L. Stipkovits Erika tartott gyakorlati előadásokat orvosoknak, ennek kapcsán szereztem tudomást a Személyiségfejlesztő Akadémia államilag akkreditált felnőttképzéséről.

A tanulást 2017 őszén kezdtem Győrben, újra egy lelkes, intelligens, fiatal gárda tagja lehetek!  Tanáraink már az évnyitón is sziporkázó humorral és nagy lelkesedéssel indítottak el bennünket, hallgatókat az „úton”. Azóta az általuk vezetett elméleti és gyakorlati előadásokat nagyon élvezem, a kooperatív tanulási órák ismét a kíváncsi gyermeki énemet ébresztik fel, míg a család- és rendszerállításokon döbbenten tapasztaltam milyen mély energiák, érzelmek működnek!

Hálás vagyok a sorsnak, hogy a mélyebb önismeret útján elindított! Izgalmas és néha megdöbbentő, sőt fájdalmas „felfedezéseket” élek meg. Hiszem és vallom, hogy személyiségünk életünk végéig fejleszthető és ennek az alapja az önismeret. Szeretettel ajánlom mindenkinek az önismeret „rögös útját” és az Akadémiai által kínált színvonalas és hiánypótló képzéseket!


Végzett személyiségfejlesztőként:

És eltelt 6 év… Hála érzésével a szívemben mondok köszönetet a közösen eltöltött évekért tanáraimnak és csoporttársaimnak egyaránt.  Odafigyeléssel és empatikusan kisértek engem az önismereti utamon, elfogadással, sok szeretettel körülvéve lehetett megélni az érzelmek teljes skáláját egy csapatban, aminek a megtartó ereje a mai napig hatással van rám. Hálás vagyok, egyben elérzékenyít és örömmel tölt el a tudat, hogy részese lehettem ennek a folyamatnak. Fejlődni és látni mások fejlődését felemelő és megtisztelő számomra. Köszönet a megélt élményekért!
Hála a tudásért, amit az Akadémián szereztem, gyakorlatorientált képzésben volt részünk, és amikor a hétköznapokban a magánéletemben vagy a munkám során alkalmazom a tanultakat mindig eszembe jut, hogy miért is nem kezdtem el ennek a tanulását korábban! Szívügyemmé vált az érzelmi intelligencia és a személyiségfejlesztés fontosságának hangsúlyozása minden korosztályban, az ebben való személyes fejlődésem, a szakmai csiszolódás, kibontakozás.  Az Akadémián töltött évek inspirálóan hatottak rám, a képzés által megélt személyes élményim, a szupervíziók során kapott értékek ösztönöztek abban, hogy 3 éve elkezdtem az Integratív Hipnoterápiás Egyesület által vezetett integratív hipnoterapeuta képzést, reményeim szerint ezt idén hipnoterapeuta címet is elnyerhetem. Köszönettel tartozom a Személyiségfejlesztő Akadémiának: tanulást, élményt, életre szóló barátságokat, inspiráló, megtartó közeget adott nekem. Hálás vagyok a közösen eltöltött évekért.

Nemes Aranka

Személyiségfejlesztő, önismereti segítő, életvezetési tanácsadó, coach, német-olasz nyelvtanár - Dunaszerdahely

Weisz Ildikóhoz 2010-ben vezetett el a sors, amikor egy nagyon nehéz élethelyzetben találtam magam. 5 éves kemény intenzív önismereti munka következett, s amiért a mai napig hálás vagyok, hogy ezt épp Ildikónál abszolváltam. Nagyon sok mindent kaptam ez idő alatt, Ildikó megértése, elfogadása, alázata és néha kemény szembesítése volt az, ami továbblendített a nehézségen. Ami különösen fontos volt számomra, hogy a családállítást olyan módon végezte, hogy nem csak mint mozinéző voltam jelen, hanem kivettem a részem a munkából: sokszor kellett nekem szembenéznem a problémákkal, betegségekkel, személyekkel és nem csak az őseimet láttam a problémám fő okozójának. A személyiségfejlődésre helyezte a hangsúlyt, nemcsak arra, hogy megoldjak egy problémát. Ő volt az, aki elvezetett L. Stipkovits Erika Személyiségfejlődés és pszichopatológia tanfolyamára, amelyből mind a három képzést elvégeztem. Erikában egy nagyon kedves embert ismertem meg, aki végtelen türelemmel viseltetik kliensei iránt. Szembesít, vezet, kérdez, hagyja, hogy én találjam meg a megoldást. Ildikó és Erika kisugárzása, tapasztalata, elkötelezettsége, szakmai tudása és rálátása a dolgokra tették hitelessé őket számomra. Mindkét hölgynél olyan tudást kaptam, amit nemcsak mint személy a saját életemben, hanem a klienseimmel való munkámban is hasznosíthatok. Ezért is jelentkeztem az Érzelmi intelligencia fejlesztő - személyiségfejlesztő  képzésre is. Tudom, hogy olyan dolgokkal fogok ott megismerkedni, amelyek elengedhetetlenek lesznek a munkámban, és nem utolsósorban a saját önismeretem is mélyíthetem, hiszen ez egy életünk végéig tartó lélekemelő folyamat.

Németh Nikolas

Angol tanár, drámapedagógus

Gyerekkorom óta vonz az önismeret világa. Megszámlálhatatlan könyv, előadás és kurzus után, mióta elkezdtem a Személyiségfejlesztő Akadémián tanulni, először érzem azt, hogy bizonyosan megtaláltam az utam. Ha az ember átadja magát a szeretettel teli, szakszerű iránymutatásnak, amit Erikától és Ilditől kap, bizton (sokszor szó szerint) lélegzetelállító élményben lesz része. Az igazi, mély megtapasztalások nem mindig kellemesek, ám pont ezek miatt válik oly kristály tisztává a meggyőződés, hogy értéket kapunk, alkímiai változáson megyünk keresztül.

Minden percért hálás vagyok, amit velük, s csoportommal tölthetek. Felemelő érzés egy olyan csapat tagjának lenni, akik előtt kitárhatod lelked legmélyebb bugyrait, s nem, hogy nem kell félned a negatív következményektől, még a konfrontatív megjegyzésekben is érződik a szeretet és az elfogadás. Egy második családot kaptam. Hazaértem.

Dr. Nagy Tamás Jenő PhD.

Vállalkozásfejlesztő mérnök és okleveles közgazdász, Business és management coach, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő, Párkapcsolati segítő, Személyiségfejlesztő tréner

Hallgatóként:

Minőségfejlesztő mérnökként gyakran tapasztaltam, hogy az egyébként kiváló képességű kollégák közepes vagy gyengébb teljesítményt nyújtanak, sőt néha a csapat teljesítményét is negatívan befolyásolják. Kutattam, miként lehetne a szakmailag magasan, de érzelmileg kevésbé (!) kvalifikált szakemberek attitűdjén változtatni, és megelőzni a kiégést, a depressziót. Ekkorra már meggyőződtem arról, hogy a valódi eredmény kulcsa a személyiségünk, szemléletünk fejlesztése.

Először a mediáció eszköztárához fordultam. Bár képzett mediátorként hatékonyan tudtam két ellentétes érdekű ember álláspontját egymáshoz közelíteni, de azt is megfigyeltem, hogy problémájuk megoldása után sokan újra a régi, bevett gondolkodásmódjukhoz tértek vissza. A Személyiségfejlesztő Akadémia által indított Érzelmi intelligenciafejlesztő - Személyiségfejlesztő szakember képzés sok kérdésemre ad választ. Egy teljesen új, korábban alig ismert világot kezdek felfedezni: az önismeret mélyítése általi személyiségfejlesztést, és a viselkedésváltoztatás hatékony módszereit, eszközeit.

Célom, hogy olyan képzett szakemberré váljak, aki hatékonyan tud segíteni akár magánéleti akár munkahelyi problémák megoldásában, a stressz-betegségek, a kiégés megelőzésében. Ebben az elhatározásomban családom is követett, így együtt lettünk a képzés első évfolyamának aktív résztvevői.


Végzett személyiségfejlesztőként:

Számtalanszor áldom - és őszintén, közben néha átkozom is - azt a napot, amikor a személyiségfejlesztés, párkapcsolati segítő és a tréner képzéseken való részvételre szántam rá magam. Számomra egy csodálatos kalandtúra kezdődött meg az érzelmi intelligencia- és személyiségfejlesztő szakember képzésre történt felvételem pillanatában. Csodálatos tájakon, hegyeken és völgyeken vezet az utam, melynek ez a része sok örömet jelent. Viszont időnként szenvedést is megéltem, hiszen a hegyek megmászása önmagában is komoly erőfeszítést kíván, néha szenvedéssel is jár, de a feljutás élménye mégis kárpótol mindenért. Persze, a nehézségeket én sem kívánom, de azok jönnek "maguktól": már megéltem, hogy a "szenvedve fejlődés" végül mindig egy csodálatos flow állapotot eredményez. Az utam során sikerült komolyabb akadályokat saját magamban leküzdenem, befejeznem a rég megkezdett PhD-t.
Hálás vagyok, hogy a párkapcsolati segítő képzést feleségemmel közösen végeztük el. Ugyan a képzés formálisan véget ért, de a fejlődésünk útja még nem ért véget. Negyed évszázada rendszeresen tartok szakmai képzéseket, de többször éreztem, hogy még hatékonyabban és a résztvevők számára még élvezetesebben is lehetne oktatni. Ebben nagyon sok támogatást kaptam a személyiségfejlesztő tréner tanfolyamon. Az általam tartott képzéseken már alkalmazom is a tanultakat, a résztvevők pozitív visszacsatolása folyamatosan ösztönöz a további fejlődésre.
Ezúton is köszönöm Tanáraim, Csoporttársaim, Családom és az Akadémia Csapatának támogatását!

Vincze Emőke

Viselkedéselemző, Óvodai és iskolai szociális segítő, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

Hallgatóként:

Vincze Emőke vagyok. Kolozsváron szereztem egyetemi diplomámat pszichológia szakon. Bár ezidáig nem dolgoztam a szakmában, mégis nagyon érdekel ez a hivatás. Azt gondolom, azért nem kezdtem bele, mert nem éreztem magam elég felkészültnek, nem volt elegendő eszköz a kezemben hogy felelősséggel segíthessek az embereknek. 2017-ben olvastam először az Személyiségfejlesztő Akadémiáról és vezetőjétől Erikáról. Úgy éreztem pont ez a képzés töltheti be azt a hiányt amit éreztem, és kiegészítheti a tudásom, hogy egyszer talán olyan vagy hasonló terapeuta legyek, mint Erika. Most, fél évvel a végső vizsgák előtt úgy érzem, közelebb kerültem céljaim eléréséhez. Minden segítséget megkapok az Akadémiától, hogy saját magammal, önismeretemmel rendben legyek, így hatékonyabban tudjak majd segíteni. A sok gyakorlati képzésnek köszönhetően sok módszert elsajátítottam, így az önbizalmam is megnőtt. Egyre biztosabb vagyok benne, hogy hatékony fejlesztővé válok. Bátran ajánlom mindenkinek!


Végzett személyiségfejlesztőként:

Hálás vagyok az Akadémia oktatóinak a színvonalas képzésért. Az igazi hála, hogy a személyiségfejlesztés azóta is része az életemnek. Egyéni fejlesztések keretében felnőttekkel foglalkozom, csoportos foglalkozásokat pedig 3 - 16 év közötti gyerekeknek tartok óvodákban és iskolákban. A legfőbb motivációm, hogy minden hozzám forduló személynek úgy tudjak segíteni, ahogy az neki a legjobb.

Czégény Tünde

Szociológus, Szociális területen dolgozó szakember, Érzelmi intelligencia fejlesztő –Személyiségfejlesztő

Hallgatóként:

Vegyes érzésekkel jelentkeztem a képzésre. Tele voltam félelmekkel, bizonytalansággal önmagamat és a képzést illetően is. Emellett nagyon kritikus is vagyok, és tudtam, hogy ez egy hosszabbtávú elköteleződést jelent majd, és sok energia-befektetést a magam részéről. Ugyanakkor éreztem, hogy ennél hitelesebb környezetbe nem kerülhetek, így meghoztam legjobb döntéseim egyikét.

Sok mindenre számítottam, de arra nem, ami a képzés kezdete óta történik velem. Új ismeretekre tehetek szert magamról, másokról és a világról egy csodálatos, elfogadó környezetben, odaadó, hiteles oktatók által segítve. A lehető legjobb helyen vagyok.

Én arra biztatok mindenkit, hogy fogja kézen azokat az erőket, melyek visszatartják, és ha teheti, sétáljon be velük ebbe az óriási kalandba.


Végzett személyiségfejlesztőként:

2020. augusztusában végeztem az Akadémián, mint Érzelmi intelligencia fejlesztő – Személyiségfejlesztő szakember. A 3 év, amit ebben az elfogadó, hiteles, inspiráló környezetben megtapasztaltam, olyan utakat nyitott meg önmagamban, és a környezetemben is, amelyről nem is álmodtam. Saját bőrömön tapasztalhattam meg, hogy mekkora ereje, és hatása van a magunkba fektetett munkának, hogy letehetünk, átalakíthatunk olyan terheket, amelyekről azt hittük mindig velünk maradnak.
Nekem az Akadémián eltöltött idő alatt a személyiségfejlesztés egy elköteleződéssé, egy hivatássá vált, amely végig fogja kísérni az életemet.
A tanult módszerekkel, tapasztalatokkal, élményekkel már nem csak önmagamnak segíthetek, hiszen a megszerzett tudásomat kamatoztathatom a kapcsolataimban, a munkámban, az életemben. Külön öröm, kihívás és cél, hogy hivatásszerűen is foglalkozhatok azzal, amit ennyire szeretek, amiben ennyire hiszek. Nagyon hálás vagyok azért a profizmusért, szakmaiságért, és hitelességért, amit a 3 év alatt megtapasztaltam.

Komáromy Gergely

Faipari mérnök, termékfejlesztő és bútortervező szakmérnök - Győr

Több évvel ezelőtt Weisz Ildikónál ismerkedtem meg a családállítás rejtélyes világával. Ildi vezetésével a személyiségfejlődés nehéz útján haladva egyre többet tanultam magamról és láttam meg, hogy milyen sokrétű lehetőségek vannak ebben. Így találkoztam  L. Stipkovits Erikával és kezdtem el tanulni a Személyiségfejlődés és pszichopatológia képzést. Az itt tanultak segítettek a munkámban a beosztottak, kollégák, megrendelők jobb megértésében és az empátia kialakításában. Megértettem, hogy a személyiségemnek mely oldalai az erősségek, és mit kellene még fejleszteni. Mivel az eddigi közös munka nekem nagy segítséget adott és megmutatta milyen sok dolgot nem tudok még, ezért várom a következő tanulási lehetőséget Tőlük.

Köszönöm az önzetlen tanítást.

Szakács - Módos Eszter

Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

A személyiség fejlődése, a gyermekkorunkból hozott minták és ezek hatása az életünkre mindig is foglalkoztattak. Egy olyan képzésre vágytam, ahol az elméleti tudás mellett, gyakorlati tapasztalatokat szerezhetek, és az önismeretemet is tovább bővíthetem. A képzés szakmai stábjából kiindulva magas színvonalú és értéket adó képzésre számítottam, azonban ennél jóval többet kaptam a három év során.

Egy multinacionális cég felső vezetőjeként egy minden szempontból állandóan változó, napi kihívásokkal teli környezet vesz körül, ahol elengedhetetlen az emberekkel való hatékony kommunikációs- és együttműködési készség, a mások elfogadása és jobb megértése a saját működésünk ismerete által. A képzés során egy igazi közösség kovácsolódott, ami biztonságos környezetet nyújtott a határaim próbálgatásához és önmagam megismeréséhez, melyet kiváló tanárok szakmai és személyes felügyelete kísért. A bennem zajló pozitív változások hamar nyilvánvalóvá váltak a kollégáim és családom számára, sikeresebbé tették családi kapcsolataimat és munkakapcsolataimat. A képzés által közelebb kerültem ahhoz a vezetői ideálhoz, amit célul tűztem ki önmagam számára. Szeretettel és szívből ajánlom az Érzelmi Intelligencia-Személyiségfejlesztő képzést mindazoknak, akik szeretnék ebben az állandóan változó, kihívásokkal teli világban megtalálni önmagukat, és ezzel pozitív hatást gyakorolni a közvetlen környezetükre.


Behon-Görözdi Dóra

Kommunikációs szakember, sajtóreferens, Érzelmi intelligencia fejlesztő–Személyiségfejlesztő

Kommunikációs szakemberként figyelem és tapasztalom, hogy az emberek nagy része nem tud érzelmekről, érzésekről beszélni és ez hatással van kapcsolatainkra, önismereti utunkra, életutunkra is. Régóta szerettem volna megtalálni azt a képzést, amely úgy adja meg a szaktudást a fejlesztő hivatáshoz, hogy közben mély önismereti munkával önmagamhoz is közelebb tudok kerülni. Hiszem, hogy mások segítése, fejlesztése önmagam megismerésével kezdődik.

A Személyiségfejlesztő Akadémia kimagasló szakmai minőségben nyújtja ezt és számomra megnyitott egy új világot: az akadémiás éveim alatt az önmagamhoz, önvalómhoz történő utazás vette kezdetét. Ezzel együtt felvértezett azzal a módszertanilag mélyen megalapozott elméleti és gyakorlati szaktudással, amire a segítő szakmában szükségem lesz. Az oktatókról, a csapatról és a képzés színvonaláról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni.

Akadémiás éveim életem meghatározó tapasztalásait és emberi kapcsolódásait jelentették számomra.