‹ Vissza a képzésekhez

Önismereti tréning

Képzésünk a Felnőttképzésről szóló törvény szerint bejelentett és lebonyolításra kerülő 100 órás önismereti képzés, melynek eredménye képpen fejlődik a résztvevők önismerete, önbecsülése, az önérvényesítése és javulnak a társas kapcsolataik.

Kiknek ajánljuk?

Önnek, ha

 • stresszes, feszült, ingerült,
 • párkapcsolati gondjai vannak,
 • nincs elég önbizalma a munkában/magánéletben,
 • úgy érzi, mindig meg kell felelnie, s nem tud,
 • nehezen hoz döntéseket, gyakran bizonytalan,
 • életének fontos állomásához érkezett, és nem tudja mihez kezdjen,
 • nem érez örömet a munkája, szerettei iránt,
 • konfliktusokkal terheltek kapcsolatai,
 • fél a felelősségvállalástól, az elköteleződéstől,
 • magányos és elszigetelt,
 • nem tudja képviselni az igényeit, önmagát,
 • indulatait elfojtja, vagy bánt másokat,
 • nem tudja/meri megélni, megmutatni érzéseit,
 • nem tud felszabadultan viselkedni,
 • a tanult családi mintái nehezítik életét….


A képzés célja    

 • A résztvevőkben a pszichológiai kulturáltság saját élményű erősítése, a kapcsolati készségek formálása.
 • Az önreflexió és önnevelés igényének felkeltése, fokozása. Az egyéni és csoporttörténések értelmezési lehetőségeinek megismerése, a képzésben résztvevők empátiájának, toleranciájának, én-tudatosságának fejlesztése.
 • A képzésben résztvevők a csoportban megélt tapasztalatok segítségével énképüket ellenőrizhetik, módosíthatják, tudattalan traumáikat feldolgozhatják, ezáltal személyiségüket kedvező irányba fejleszthetik.
 • A családi rendszer traumáinak átdolgozása, a családi kapcsolatok deficitjeinek pótlása.
 • A résztvevők megismerjék saját kommunikációs stílusukat, érzelmi intelligenciájukat, és a fejlesztendő területeket a gyakorlatok során erősíthessék. Ezek a kompetenciák: önismeret, én-tudatosság, önbizalom, önmotiváció, önszabályozás, érzelmek (düh, félelem, szomorúság) kezelése, tolerancia, empátia, társas készségek (kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés).
 • A képzésben résztvevők átéljék saját teremtő kreativitásukat, felismerjék a gátló tényezőket, feldolgozzák azokat és fejlesszék a segítő foglalkozásúak számára nélkülözhetetlen spontaneitás és kreativitás képességét.


A képzés módszerei

 • Integratív személyiségfejlesztő módszerek:
 • Család-, rendszer- és szervezetállítás.
 • Bodywork (testi érzésekkel, érzetekkel végzett, mozgáson alapuló önismereti munka).
 • NLP.
 • Ego-state.
 • Álomanalízis.
 • Szimbólumokkal végzett munka.
 • Imaginatív technikák: “belső gyermek”- munka.


A képzés tartalma

1.    Önismeret, önbecsülés és önérvényesítés fejlesztése

 • Családi rendszerismeret, transzgenerációs és jelen családi kapcsolatok hatásai.
 • Szimbolikus énbemutatások. Önismeret, énkép, én-ideál. Nő és férfi, anya és apa – szerepek és kapcsolatok.
 • Az önkonstatálás és önreflexió fejlesztése, én-feltárás. Az egészséges önérvényesítés. A bizalom és az önbizalom forrásai, fejlesztése. A különbözőség megélése, elfogadása.
 • A félelmek (féltékenység) kezelése, a megbocsátás folyamata és szerepe.
 • Veszteségek elfogadása, gyászfeldolgozás. A kóros kötődések elengedése, a leválás.
 • A düh, a harag, az agresszió kezelése. Az asszertivitás lehetőségei és határai.
 • Célkitűzés, döntés, tudatos problémamegoldás.

2.    Társas kapcsolatok

 • Hatékony kommunikáció (verbális és nonverbális) és konfliktuskezelés a családi-, és a munkahelyi kapcsolatokban.
 • Az empátia, értő figyelem fejlesztése.
 • Elvárások, megfelelések, szerepviselkedések elengedése.
 • A játszmák elemzése egyéni és csoport szinten.
 • Indulatáttételek, viszontindulat-áttételek felismerése, kezelésük. A tudattalan elhárító mechanizmusok felismerése, átírása.
 • A transzperszonális kapcsolatok. A társas kapcsolatok jellegzetességei.
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő kapcsolati konfliktusok megjelenítése, elemzése, kezelésük.


A képzés óraszáma

Összesen: 100 óra (30 óra elmélet + 70 óra gyakorlat).


A képzési napok száma: 10 nap.


A képzés díja: 245.000.- Ft / fő.