‹ Vissza az oktatókhoz

dr. Bolla Veronika PhD

pszichológus, gyógypedagógus, egyetemi adjunktus

A gyógypedagógiai pszichológia elhivatott szakembere vagyok. Pszichológiai munkám során a sérült személyek és közvetlen környezetük támogatására képeztem magam. Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezem a gyógypedagógiai-pszichológiai diagnosztizálásban, tanácsadásban a specifikus tanulási zavarok, az érzelmi és viselkedési zavarok, az intellektuális képességzavar és az autizmus spektrum zavar területeken.


Gyógypedagógusként, majd pszichológusként válltam a segítő szakma elhivatott szakemberévé. Kezdetben általános iskolában pedagógusként és az integrációt megszervező, megvalósító „harcos” gyógypedagógusként ismerkedtem meg a „mássággal”, a tipikus fejlődéstől való eltéréssel.  A gyógypedagógiai-pszichológiai diagnosztikai és terápiás munkám során éreztem át, hogy a sérült személyek és közvetlen (közvetett) környezetük számára mennyire szükséges a személyiségfejlesztés, a támogatás, tanácsadás a megküzdéseikben, érzelmi helytállásaikban. Hiszem, hogy a nehéz élethelyzetekben mindenki képes fejlődni, megoldásokat találni és adaptív megküzdésekkel továbblépni. Felnőtt-képzési, kutatási tapasztalatommal, diagnosztikai és terápiás, segítő kommunikációs tudásommal szeretnék mindehhez támogatást nyújtani.


Gyógypedagógiai diplomát Budapesten (ELTE BGGYK) pszichopedagógiai szakon szereztem, majd a pszichológus végzettséget a Pécsi Tudományegyetemen 2006-ban vettem át. Ezt követően elvégeztem - szintén Pécsett - a Személyiségpszichológia Doktori Iskolát (PTE Doktori szigorlat 2010). 2012-ben summa cum laude minősítéssel megvédtem doktori disszertációm és Ph.D fokozatot szereztem. A kutatási témám a tanulási zavarral küzdő gyermekek és serdülők megküzdési stratégiáinak, szorongási jellegzetességeinek a feltárása.


Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet egyetemi adjunktusa és a Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika szakcsoport vezetője vagyok. Oktatási feladataim a BA és MA képzéseken gyógypedagógiai pszichológiai, pszichodiagnosztikai, érzelmi- és viselkedési zavarok, illetve a segítő technikák alkalmazásának megtanításban teljesednek ki. Kutatói munkámban a specifikus tanulási zavarok, az egyéb pszichés fejlődési zavarok és a megküzdés, szorongás, motiváció témák összefüggéseinek vizsgálatával dolgozom.


Emellett az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat szakértőjeként gyógypedagógiai-pszichológiai diagnosztizálást végzek, tanácsadást, konzultációt vezetek szakértői bizottsági vélemények felülvizsgálatában.


Több alkalommal vettem részt a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE Pszichológia Doktori Iskolájának szervezésében és meghívásában doktori szigorlaton kérdezőként, illetve doktori védésen bizottsági tagként.


Szakmai írásaim jelentek meg 2007 óta könyvfejezetként (2008), szakmai folyóiratok cikkeként (pl. 2014), vagy hazai és nemzetközi konferenciakiadványokban (2010, 2012).


Rendszeresen dolgozom új hazai tesztek, eljárások sztenderdizálási folyamataiban: pl. WISC-IV, WPPSI-IV, UNIT2 intelligencia tesztek, DW neuropszichológiai vizsgálóeljárás, Bayley-III. fejlődési skála.


Több tréninget tartottam általános iskolai pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak kommunikáció, konfliktuskezelés, empátia, motiváció témákban.


Számos hazai (pl. Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Nagygyűlése 2012, 2011), és nemzetközi (pl. Alps-Adria Psychology Conference 2010 Klagenfurt, 2008 Ljubljana) konferencián veszek részt.


TÁMOP projektek szakértőjeként (2012, 2014), illetve szakmai vezetőjeként (2013) a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjában, a szakszolgálatok fejlesztésében dolgoztam több éven át.


A Magyar Pszichológiai Társaság Tesztbizottságának tagja és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja vagyok.