‹ Vissza az oktatókhoz

Kövecsesné dr. Gősi Viktória PhD

egyetemi docens, óvónő, tanító – művelődésszervező

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar egyetemi docense, a Személyiségfejlesztő Akadémia meghívott oktatója vagyok. Bár az élet a középiskola után más irányba sodort, de most nagy álmom vált valóra azzal, hogy legkedvesebb középiskolai tanárommal, az Akadémia alapító igazgatójával L. Stipkovits Erikával dolgozhatok együtt, akitől a hihetetlen szaktudáson, professzionalizmuson kívül az emberséget, az élet, az emberek szeretetét láthattam példaként, az örök optimizmust, a hivatás iránti tiszteletet, hitet tanulhattam meg.


„Mindig jusson idő nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje. Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve. Dolgozni, mert ez a siker ára. Játszani, mert ez az örök ifjúság titka. Szeretetet adni, mert ez gyógyítja az embert, azt is, aki adja és azt is, aki kapja. Egy pillanatnyi mosolyra, mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet...” Chaplin gondolatai mindannyiunk számára követendőek, azonban mindezt a mai XXI. századi kultúrában nem mindig egyszerű megvalósítani. Egyetemi oktató munkám és az óvodás, kisiskolás gyermekekkel való erdei iskolai környezeti nevelési tevékenységeim során is egyre inkább azt tapasztalom, hogy a tanítás – tanulás mellett a digitális kultúrában nevelkedett gyermekeknek, fiataloknak nagy szüksége van az önismeretre, a társak megismerésére a harmónia kialakítására önmagukkal, társas környezetükkel és a természettel. Korunkban egyre fontosabbá válik az érzelmi nevelés, az emberi kapcsolatok, az együttműködésen alapuló tanulás és a kooperativitáson alapuló munkatevékenység fejlesztése, továbbá a hatékony problémamegoldás, konfliktuskezelés.


A tanítói diplomám megszerzése után főiskolai tanárom, dr. habil Németh Mária tanárnő támogatásával kezdtem el az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán oktatásszervezőként, erdei iskolai programvezetőként dolgozni. Tevékenységeim között szerepelt erdei iskolai projektek kidolgozása, a Ravazdi Erdei Iskola programjának működtetése, különböző életkorú csoportok vezetése az Erdőpedagógia projekt keretein belül. Az erdei iskola mellett számos sikeres pályázat megírásában, tudományos konferencia, pedagógus továbbképzés szervezésében vettem részt, ami életre szóló tapasztalatokat jelent számomra.


Az erdőpedagógiai tevékenység során megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteimet szerettem volna tovább mélyíteni, ezért választottam a Janus Pannonius Tudományegyetem pedagógia szakát, ahol Pedagógia szakos bölcsész–tanár végzettségemet 2002-ben szereztem meg. Ezt követően az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában folytattam a PhD tanulmányaimat. Doktori disszertációmat 2009-ben védtem meg környezeti nevelés – projektpedagógia témakörben. Kutatásaim, munkáim közel 50 publikációban jelentek meg. Első önálló könyvem bemutatójára 2015 tavaszán került sor. Rendszeresen tartok előadásokat konferenciákon, Szülők Akadémiáján, Nyugdíjas Egyetemen, pedagógus továbbképzéseken.


2012-től kaptam megbízást a Pedagógia Intézeti Tanszék vezetésére. Kollégáimmal igyekeztünk továbbvinni a korábban megkezdett hagyományokat és törekedtünk új színt vinni a tanszék életébe. 2014-től folyamatosan szerveztük meg az Apáczai Módszertani Délutánokat. A programok célja a különböző pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani témák körüljárásával az elmélet és a gyakorlat közelítése, továbbá a gyakorló pedagógusok és a tanítójelöltek együtt gondolkodása. Folyamatosan jelennek meg hallgatóim szép sikerekkel az egyetemi és az országos TDK fordulókon. Nagyon fontosnak tartom az önképzést, a saját tanári, tanítói munkám gazdagítását, amit én is továbbadhatok. Ezért is végeztem el több, gyakorlatorientált képzést (erdőpedagógia – környezeti nevelés, kooperatív tanulás, life coach, mediátor, önismereti csoporttréner, digitális oktatás, IKT technikák, személyiségfejlődés és pszichopatológia…stb.) témakörökben. Pályám során az egyetemen 30 féle tantárgyat oktattam, ezek közül a tanulásmódszertan, a kooperatív tanulás, a didaktika, a projektoktatás, a környezeti nevelés, erdőpedagógia, a csoportos pedagógiai gyakorlat és a differenciáló pedagógia, reformpedagógia, amelyek nagyon közel állnak hozzám. Úgy gondolom, hogy az oktatási módszerekben, technikákban ma túl kell lépnünk a korábbi kereteken, a frontális oktatáson, mert nem tud célravezető lenni. Szerencsésnek tartom magam, hiszen az elméleti ismereteket azonnal tesztelhetem az erdei iskolás gyermekcsoportokon és nem csupán száraz elméleti téziseket közvetíthetek a tanítójelölteknek, hanem azok gyakorlati megvalósítási lehetőségeit is.


Azt gondolom, hogy egy szép hivatás nem teljesedhet ki anélkül, hogy az embert ne egy támogató családi közeg vegye körül. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert férjem,akivel 15 éve vagyunk házasok a pályám kezdete óta támogat és segít, hogy a gyermeknevelés mellett a pedagógusi oldalam is kibontakozhasson. 12 éves Zsófi lányunk és 9 éves Máté fiúnk után 2015-ben született meg harmadik gyermekünk Márton, jelenleg vele vagyok otthon. Háromgyermekes anyukaként próbálom a család és a hivatás egyensúlyát megteremteni.


A Magyar Pedagógiai Társaság Északnyugat-magyarországi Tagozatának elnöke, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészeti Erdei Iskola Szakosztályának, továbbá a Magyar Madártani Egyesületnek a tagja vagyok.


Nagyon szeretek sportolni, hobbim a tánc, 15 éven keresztül táncoltam versenyszerűen is. A mai napig egy felnőtt párokból álló tánccsoport - baráti társaság vezetői vagyunk a férjemmel. 4 éve zumba oktatói képesítést szereztem, heti egy alkalommal a Győrszentiváni zumba klubban igyekszünk az egészséges életmódunkért tenni.